Dans veilig

Welkom op de website van de Alliantie Dans veilig. Ons doel is om een veilige en positieve cultuur in de danssector te bieden. Grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis in de danssector. 

Advies- en meldpunten

Heb je te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of misbruik? Of zie je iets gebeuren wat niet door de beugel kan? Praat erover en meld het. Twijfel je? Neem ook dan contact op met het betreffende meld- en/of advies punt. 

Goed om te weten: Vertrouwenscontactpersonen en medewerkers gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Ook belangrijk is dat jij bepaalt wat er gebeurt. Zij doen nooit iets zonder jouw toestemming. Jij houdt de regie over de vervolgstappen. 

Je kunt voor vragen, een luisterend oor of het doen van een melding contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon van  jouw organisatie of van onderstaande brancheorganisaties:

Mocht je niet onder één van bovenstaande organisaties vallen, dan kun je ook contact opnemen met onderstaande partijen. Wanneer je niet terecht wilt komen bij je eigen (branche)organisatie, maar je hebt wel vragen, behoefte aan een gesprek, of je wilt melding doen dan kan je terecht bij de partij van jouw keuze. 

Waar kan ik mijn verhaal kwijt?

Dans & cultuur

 • Stichting Mores
 • Voor iedereen in de dans en cultuursector

Danssport

 • Centrum Veilige Sport Nederland
 • Leden van de NADB en KNGU
 • Advies over en melden van grensoverschrijdend gedrag

Dans & onderwijs

Indien je een dansopleiding volgt, kun je contact op nemen met jouw eigen opleidingsinstituut. Zie op de volgende pagina waar je bij jouw opleiding terecht kunt:

Twijfel je welk advies– en meldpunt van toepassing is op jouw situatie?
Neem dan contact op met
Stichting Mores:

Heb je acute hulp nodig?

Neem dan contact op met één van de volgende instanties:

Centrum Seksueel geweld

 • Voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld, online of offline
 • Doorverwijzing naar artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners

Slachtofferhulp Nederland

 • Hulpverlening voor iedereen
 • Emotionele ondersteuning, praktische hulp & juridisch advies

MIND Korrelatie

 • Hulpverlening voor iedereen
 • Psychische en psychosociale hulp