Grensoverschrijdend gedrag

Bij grensoverschrijdend gedrag brengt iemand een ander schade toe op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit uit zich bijvoorbeeld in seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik, pesterijen, discriminatie of agressie. 

Grensoverschrijdend gedrag hangt vaak samen met macht. Wanneer twee mensen verschillende machtsposities hebben, is er geen sprake van gelijkwaardigheid. Het is voor degene met de minste macht moeilijker om een grens aan te geven, omdat die persoon afhankelijk is van degene met de meeste macht. Dit is bijvoorbeeld het geval als een dansleraar seksueel getinte opmerkingen maakt tegen een danser. Als de danser duidelijk maakt dit niet op prijs te stellen, neemt diegene een risico. 

Belangrijk is om te weten dat grensoverschrijdend gedrag nooit jouw schuld en altijd fout is, ook wanneer het maar één keer is gebeurd. 

Heb je te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of misbruik? Of zie je iets gebeuren wat niet door de beugel kan? Praat erover en meld het. Ook als je twijfelt. Voor advies, ondersteuning en vertrouwelijke gesprekken kun je contact opnemen met:

Stichting MORES

Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor dansers en betrokkenen binnen de kunst, cultuur, en het dansvakonderwijs. 

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)

Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor iedereen binnen de danssport.