FAQ

Meldingen

Nee, je bent niet verplicht om verdere stappen te ondernemen na het maken van een melding. Jouw welzijn staat voorop, en je hebt de vrijheid om te bepalen hoe je met de situatie om wilt gaan. Ook als je alleen je verhaal kwijt wilt, of vragen wilt stellen kan dat bij een meld- of adviespunt. Vertrouwenscontactpersonen gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Ook belangrijk is dat jij bepaalt wat er gebeurt. Zij doen nooit iets zonder jouw toestemming. Jij houdt de regie over de vervolgstappen.  
Jouw vraag of melding wordt nooit zonder jouw expliciete toestemming gedeeld met andere partijen. Vertrouwenspersonen respecteren jouw privacy en behandelen alle meldingen vertrouwelijk. In geval van noodzaak tot samenwerking met andere partijen zal dit altijd in overleg met jou gebeuren en rekening houdend met jouw wensen en privacy. Zij doen nooit iets zonder jouw toestemming. Jij houdt de regie over de vervolgstappen.  
Wanneer je niet terecht wilt komen bij je eigen (branche)organisatie, maar je hebt wel vragen, behoefte aan een gesprek, of je wilt melding doen dan kan contact opnemen met:Stichting MORES Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor dansers en betrokkenen binnen de kunst, cultuur, en het dansvakonderwijs. Telefoon: 06-12 16 33 26 Website: https://mores.online/  Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor iedereen binnen de danssport. Telefoon: 0900 – 2025590E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl Website: https://centrumveiligesport.nl/ 

Heb je acute hulp nodig?

Neem dan contact op met één van de volgende instanties: Centrum Seksueel GeweldTelefoon: 0800 0188www.centrumseksueelgeweld.nlSlachtofferhulp Nederland Telefoon: 0900 0101 www.slachtofferhulp.nlMIND korrelatie Telefoon: 0900 1450 www.mindkorrelatie.nl

Alliantie

Omdat het danslandschap zo uitgestrekt is, zijn wij als Alliantie ons ervan bewust dat we niet alle partijen binnen de danssector al benaderd hebben om onderdeel te worden van de Alliantie Dans Veilig. Mocht jij je als organisatie aan willen sluiten dan ben je van harte welkom en kun je dit kenbaar maken via het formulier op deze pagina of neem contact op via info@dansveilig.nl.
Mocht je als organisatie interesse hebben om aan te sluiten bij een informatiebijeenkomst over de Alliantie Dans dan kun je het contactformulier invullen op deze pagina of neem contact op via info@dansveilig.nl.
De Alliantie Dans Veilig wordt gevormd door organisaties uit verschillende danssectoren, zoals  het onderwijs, breedtesport, topsport, cultuursector en de podiumkunsten. Voor een maximaal draagvlak en slagkracht benaderen wij alle bij ons bekende brancheorganisaties in de dans met de vraag om zich aan te sluiten bij de Alliantie. Omdat het danslandschap zo uitgestrekt zullen we als Alliantie zeer actief moeten investeren in het vergroten en activeren van ons netwerk. Om deze reden zijn ook partijen uit het netwerk die wij niet nog actief benaderd hebben maar die wel wensen aan te sluiten van harte welkom.De volgende organisaties uit de danssector zijn aangesloten bij de Alliantie Dans Veilig: POS, Nederlandse Danssport Organisatie (NDO), Dancers Council, Nederlandse Breaking League (NBL), Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB), MBO Dans, Kunstenbond, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Dansleraren (NVD), Dutch Dance Sports, Dansondernemers Nederland, Dansbelang en Cultuurconnectie.

Dansers/ ouders

Op dit moment is er geen keurmerk of predicaat waaraan je kunt zien dat een dansorganisatie zich committeert aan een sociaal veilige omgeving. Het is wel altijd mogelijk om bij de organisatie na te vragen wat zij doen op het gebied van sociale veiligheid. Hierbij kun je denken aan:
  • De medewerkers zijn in het bezit van een VOG 
  • Er zijn gedragsregels opgesteld waarvan iedereen op de hoogte is en zich aan committeert (docenten/trainers, dansers, ouders, bestuur/directie, producers, choreografen etc.) 
  • De organisatie heeft een vertrouwenscontactpersoon waar men terecht kan met vragen en meldingen 
  • Er zijn geen 1 op 1 situaties waarbij niemand anders aanwezig kan zijn