Grensoverschrijdend gedrag hoort nergens thuis, ook niet in de danssector

Amsterdam, 30 januari 2024 Vandaag lanceren we onze campagne waarin we oproepen tot een cultuurverandering in de danssector. Deze video, tot stand gekomen in samenwerking met dansers uit diverse stijlen in onze sector, is bedoeld om erkenning te verspreiden naar iedereen die te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik of onveilige situaties op of naast de dansvloer. We willen benadrukken dat dergelijke ervaringen nooit hadden mogen plaatsvinden.

Grensoverschrijdend gedrag hoort nergens thuis, ook niet in de danssector. Uit het onderzoeksrapport ‘Schaduwdansen’ van Verinorm blijkt dat er in de Nederlandse danswereld een cultuur is ontstaan waarin ruimte is voor mensen om grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik te vertonen. De blijvende impact van dit gedrag op onze dansers is verontrustend, het is hoog tijd voor verandering. 

Désirée, één van de dansers die aan de video heeft deelgenomen, benadrukt: “De tijd dat we accepteren dat dit erbij hoort is voorbij. Samen staan we sterker en samen kunnen we onze prachtige sport sterker maken. Ik wil dat de danswereld veiliger wordt. Voor de toekomst, voor mijn kinderen en voor alle jonge dansers die in de toekomst nog gaan dansen. Daarvoor doe ik mee.”

 

Open en veilige omgeving creëren

We zijn ons bewust van de gebeurtenissen en het leed dat hierachter schuilgaat bij de dansers. We staan voor het creëren van een open en veilige omgeving voor alle dansers. Wij, de partners binnen de Alliantie Dans Veilig, willen iedereen die op welke wijze dan ook te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag of een onveilige situatie op of naast de dansvloer laten weten dat dit nooit had mogen gebeuren.

De Alliantie Dans Veilig bestaat uit diverse organisaties in de danssector die een positieve verandering in gang willen zetten. Vanuit onze eigen achtergronden dragen wij gezamenlijk bij aan één doel: een sociaal veilige danssector als norm. Sinds de oprichting van de Alliantie Dans Veilig is er een structuur opgezet waarin de betrokken partners vanuit hun eigen rol en organisatie bijdragen, en waarin de kennis en ervaring, zowel binnen als buiten de danssector, worden benut. Met het inrichten van expertgroepen, zetten we concrete stappen in de opvolging van het rapport en dus naar een sociaal veilige sector.

Woordvoerder van Alliantie Dans Veilig, Nienke Eilander, verklaart:“Wij betrekken dansers uit alle delen van de sector. Zij ondersteunen ons bij het bepalen van prioriteiten, het toetsen van acties en het vertegenwoordigen van het belangrijkste perspectief, namelijk dat van de danser. Samen willen we de mooie kant van het dansen weer uitlichten: dansen zorgt voor verbinding, gezondheid en geluk.”

 

Heb jij te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of misbruik? Of ben je getuige van iets dat niet door de beugel kan? Praat erover en meld het. 

Voor directe meldingen, ondersteuning, en vertrouwelijke gesprekken kun je contact opnemen met:

Stichting MORES
Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor dansers en betrokkenen binnen de kunst, cultuur, en het dansvakonderwijs.
Telefoon: 06-12 16 33 26
Website: https://mores.online/ 

 

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)
Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor iedereen binnen de danssport.
Telefoon: 0900 – 2025590

E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl 

Website: https://centrumveiligesport.nl/ 

 

Voor uitgebreide informatie over sociale veiligheid binnen de danssector, bezoek www.dansveilig.nl of volg ons via onze sociale mediakanalen.

Klik op de volgende link voor de video: https://youtu.be/MpZlWHQtSU0