Over Alliantie Dans Veilig

Verinorm heeft een onderzoek uitgevoerd naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector. In mei 2023 zijn de resultaten met aanbevelingen gepresenteerd (Schaduwdansen).  Vooruitlopend hierop hebben diverse partijen in de danssector de handen ineengeslagen in de Alliantie Dans Veilig om samen te komen tot een sociaal veiligere danssector.  

 

Missie 

Een sociaal veilige danssector is de norm. Grensoverschrijdend gedrag hoort nergens thuis, ook niet in de danssector. 

Visie 

De danssector samenbrengen, sociaal veiliger maken en zo bijdragen aan het verbinden en gelukkig maken van mensen door middel van dans. 

 

Doel 
  • Het erkennen van de ernst van de situatie: Het is belangrijk dat we de ernst van de huidige situatie in de danssector volledig erkennen zoals blijkt uit het rapport van Verinorm.  
  • Een sociaal veilige danssector: Het is ons doel om, naast de bestaande stappen die al gezet worden, nieuwe manieren te vinden om de sociale veiligheid in de danssector te verbeteren. Dit doen we door opvolging te geven aan de aanbevelingen uit het rapport ‘Schaduwdansen’. 

 
Alliantiepartners: 

De volgende organisaties uit de danssector zijn aangesloten bij de Alliantie Dans Veilig: POS, Nederlandse Danssport Organisatie (NDO), Dancers Council, Nederlandse Breaking League (NBL), Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB), MBO Dans, Kunstenbond, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Dansleraren (NVD), Dutch Dance Sports, Dansondernemers Nederland, Dansbelang, Cultuurconnectie, Dance Promotions, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en Henny Jurriëns Studio.

Vacature

Wil jij met jouw ervaring, kennis en expertise als danser bijdragen aan het sociaal veiliger maken van de danssector in Nederland? 

Klik dan op de vacature hieronder: