Governance

Gezien het feit dat de danssector zich kenmerkt door een grote verscheidenheid aan sectoren, stijlen, culturen en organisaties of instellingen, is het belangrijk om vanuit de gehele breedte van de sector de juiste personen te betrekken bij het opvolgen van de aanbevelingen. De structuur en werkwijze van de Alliantie wordt belegd binnen het convenant en de governance.