Dans & onderwijs

Dans & onderwijs

Zie hieronder de onderwijsinstelling met de desbetreffende vertrouwenspersoon.

Studenten die zich niet willen melden bij de vertrouwenspersoon van de hoger onderwijsinstelling, kunnen contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de inspectie. Kijk hier voor meer informatie.

Hogescholen

Mbo-instellingen

Vooropleidingen