Zes maanden na rapport ‘Schaduwdansen’

wat is er in de tussentijd gebeurd?

 

Na de publicatie van het rapport ‘Schaduwdansen’ door Verinorm, heeft de Alliantie Dans veilig zich intensief ingezet om  opvolging te geven aan de aanbevelingen uit dit rapport. Het hoofddoel is om, samen met diverse partijen in de danssector, een sociaal veiligere omgeving te realiseren. In de afgelopen zes maanden heeft de Alliantie zich onder andere gericht op:

  • Het vaststellen van een geformaliseerde samenwerkingsstructuur met de Alliantiepartners.
    De focus ligt nu op het samenstellen van expertgroepen per thema, die zich richten op de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport.
  • Het in gesprek gaan met dansers om inzichten en ideeën op te halen. Daarnaast is er ook een online mogelijkheid waar dansers hun visie kunnen delen over wat zij noodzakelijk achten om de danssector veiliger te maken.  Deze gesprekken en mogelijkheden zullen ook in de toekomst voortgezet worden, waarbij dansers een centrale rol zullen spelen binnen de expertgroepen.
  • Het versterken van de positie van de Alliantie door deelname aan gesprekken, bijeenkomsten en seminars en het leggen van contacten binnen de danssector Dit heeft als doel om vernieuwde kennis en inzichten op te doen.

De weg is nog lang, maar we blijven gedreven om de danssector samen te brengen, sociaal veiliger te maken en zo bij te dragen aan het verbinden en gelukkig maken van mensen door middel van dans.