NAPK aangesloten als partner

 

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, afgekort NAPK, is eerder dit jaar aangesloten als partner van de Alliantie Dans Veilig. Als branchevereniging voor podiumkunstorganisaties in Nederland zet de NAPK zich enerzijds in voor de positionering van de podiumkunsten richting overheid en politiek, en anderzijds ondersteunt zij de aangesloten organisaties in de podiumkunsten. Zo ook op het thema sociale veiligheid. Daar willen wij graag meer over weten, dus spraken we met Maaike van Steenis, projectcoördinator Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten.

 

NAPK en Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten

“De NAPK is een vereniging waar leden bij zijn aangesloten. Een van de kerntaken van de NAPK is om de aangesloten leden te ondersteunen op thema’s die er binnen het werkveld spelen. Sociale veiligheid is zo’n thema. Hoe kan je voorkomen dat er een onveilig klimaat ontstaat binnen jouw organisatie? En hoe ga je ermee om wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Om werkgevers te ondersteunen is op initiatief van de NAPK de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten opgericht.”

 

Kennisdeling en klachtencommissie

De Stichting ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid. Maaike legt uit: “We bieden informatie zoals bijvoorbeeld een modelprotocol, webinars, intervisies en trainingen aan. Een voorbeeld van zo’n training is ‘Hoe voer je met je medewerkers een gesprek over veiligheid?’. Ook hebben we vorig jaar een online ronde tafel sessie georganiseerd over de groeiende agressie onder jongeren wanneer het thema homoseksualiteit of gender in het theater wordt behandeld. Een recente ontwikkeling waarmee organisaties te maken hebben. Wat kan je doen om te zorgen dat jouw medewerkers veiligheid ervaren wanneer er in de zaal vervelend gereageerd wordt? In zo’n sessie worden tal van ervaringen gedeeld en gezamenlijk bespreken we hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. Deze onderwerpen zijn relevant voor onze organisaties. Wij pikken dit op en kijken hoe we passende ondersteuning kunnen bieden.”

 

“De Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid”

 

Een andere tak is de onafhankelijke klachtencommissie, die de NAPK in 2022 heeft opgezet. Maaike vertelt hierover: “Medewerkers, maar ook freelancers en stagiaires van de aangesloten podiumorganisaties kunnen hier terecht wanneer zij niet verder geholpen kunnen worden door een vertrouwenspersoon. De klachtencommissie kan worden ingeschakeld voor onafhankelijk onderzoek en het geven van advies aan de werkgever.”

 

Samen naar een sociaal veilige sector

“Er valt veel van elkaar te leren binnen cultuursector. We krijgen regelmatig verzoeken van andere organisaties om mee te denken over het organiseren van bijeenkomsten, of worden om advies gevraagd bij het opzetten van een klachtencommissie.  We wisselen dus veel informatie uit met andere partijen. We zien het delen van deze kennis ook als meerwaarde binnen de samenwerking in de Alliantie Dans Veilig.”, aldus Maaike van Steenis.

 

“Er valt veel van elkaar te leren binnen de cultuursector.
We geloven dat het delen van onze kennis een waardevolle bijdrage levert binnen de Alliantie”

 

Maaike van Steenis