Kennisbank

Filters
Sector
Taal
Bron
Organisatie
Meer zien Minder zien

Zelfevaluatie Scan

Cultuur+Ondernemen

Werkvloerscan D&I

Code D+I

Beleidsscan D&I

Code D+I

Checklist-Toolkit

Ben je Oke

Risk Assessment Tool

Oira

Code Betrouwbaar Spel & Sponsoring

Centrum veilige Sport Nederlands

De arbeidsmarktpositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector

HTH Arts Work Policy Research

Samen Cultuur Borgen

VNG

Gedragscode voor sporters

Centrum Veilige Sport Nederland

Gedragscode voor Topsporters

Centrum Veilige Sport Nederland

Handleiding en schema’s aanwerving kunstenaars en cultuurwerkers

Juist is Juist

Omscholing Dansers Nederlands

Omscholing Dansers Nederlands

Gedragscode voor Trainers/coaches en begeleiders

Centrum Veilige Sport Nederlands

Wat kun je als ouder of verzorger doen als bekend wordt dat je kind seksueel is misbruikt?

Centrum Seksueel Geweld

Model Klokkenluidersregeling Musea

MUSEUMVERENIGING

Een vertrouwenspersoon vinden en aanstellen

NAPK/SVPK

Handleiding omgangsvormen inde culturele, creatieve en mediasector

MORES

Time to Rest

State of the Arts

Mentale Gezondheid

Sportzorg

Mentale Gezondheid

Sociaal Fonds Podiumkunsten (BE)

Engagement Arts NL

Engagement Arts NL

The Safe Space Club

The Safe Space Club

Hoe ga ik als Toezichthouder of directie om met grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie?

Cultuur + Ondernemen

Research on Dance and Disability

iDance - Dance and Disability, Holland Dance Festival, en andere partners

Gedragscode Sociale Veiligheid

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst

Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector

Code Diversity & Inclusion

Gedragscode voor Amateurkunstgroepen

LKCA

Governance Code Cultuur

Cultuur + Ondernemen

Covenant Sociale Veiligheid -Audiovisuele Sector

Mediapact

Gedragscode coor functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

Centrum Veilige Sport Nederland

High 5 Stappenplan Tool

Centrum Veilige Sport Nederland

Handleiding meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Regeringscommissariaat seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Modelprotocol (Un)acceptable Behavior

NAPK/SVPK

Modelprotocol (On)gewenste Omgangsvormen

NAPK/SVPK

General Framework grensoverschrijdend gedrag op het werk

Sociaal Fonds Podiumkunsten (BE)

Wat moet je als hulpverlender doen als je seksueel misbruik bij je kind vermoedt?

Centrum Seksueel Geweld

Wat kun je als ouder of verzorger doen als beken wordt dat je kind seksueel is misbruikt?

Centrum Seksueel Geweld

Waarom Is het belangrijk om contact op te nemen met het Centrum Sksueel Geweld?

Centrum Seksueel Geweld

Wat is Seksueel misbruik? (voor kinderen)

Centrum Seksueel Geweld

Wat is Seksueel misbruik?

Centrum Seksueel Geweld

Sociale veiligheid in de podiumkunsten

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Grensoverschrijdend gedrag vanuit psychologisch perspectief

Stichting Sociale Veiligheid voor Podiumkunsten

Grensoverschrijdend gedrag & kunstvakonderwijs – hoe weeffouten in de opleiding later doorwerken

Stichting Sociale Veiligheid voor Podiumkunsten

Pesten en sociale media

Centrum Veiligheid Sport Nederlands

Beschuldigde in de sport

Centrum Veiligheid Sport Nederlands

Slachtoffer in de sport deel 2

Centrum Veiligheid Sport Nederlands

Slachtoffer in de sport

Centrum Veiligheid Sport Nederlands