Ik kan of wil niet terecht bij mijn advies- of meldpunt. Wat nu?

Wanneer je niet terecht wilt komen bij je eigen (branche)organisatie, maar je hebt wel vragen, behoefte aan een gesprek, of je wilt melding doen dan kan contact opnemen met:

Stichting MORES
Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor dansers en betrokkenen binnen de kunst, cultuur, en het dansvakonderwijs.
Telefoon: 06-12 16 33 26
Website: https://mores.online/ 

 

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)
Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor iedereen binnen de danssport.
Telefoon: 0900 – 2025590

E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl 

Website: https://centrumveiligesport.nl/ 

Heb je acute hulp nodig?

Neem dan contact op met één van de volgende instanties:

 

Centrum Seksueel Geweld

Telefoon: 0800 0188

www.centrumseksueelgeweld.nl

Slachtofferhulp Nederland
Telefoon: 0900 0101
www.slachtofferhulp.nl

MIND korrelatie
Telefoon: 0900 1450
www.mindkorrelatie.nl