Voor wie is de Alliantie?

De Alliantie Dans Veilig wordt gevormd door organisaties uit verschillende danssectoren, zoals  het onderwijs, breedtesport, topsport, cultuursector en de podiumkunsten. Voor een maximaal draagvlak en slagkracht benaderen wij alle bij ons bekende brancheorganisaties in de dans met de vraag om zich aan te sluiten bij de Alliantie. Omdat het danslandschap zo uitgestrekt zullen we als Alliantie zeer actief moeten investeren in het vergroten en activeren van ons netwerk. Om deze reden zijn ook partijen uit het netwerk die wij niet nog actief benaderd hebben maar die wel wensen aan te sluiten van harte welkom.

De volgende organisaties uit de danssector zijn aangesloten bij de Alliantie Dans Veilig: POS, Nederlandse Danssport Organisatie (NDO), Dancers Council, Nederlandse Breaking League (NBL), Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB), MBO Dans, Kunstenbond, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Dansleraren (NVD), Dutch Dance Sports, Dansondernemers Nederland, Dansbelang en Cultuurconnectie.