Alliantie Dans Veilig Kennisdag

Afgelopen dinsdag vond de eerste Alliantie Dans Veilig kennisdag plaats, gehouden op de prachtige locatie van het Akoesticum in Ede. De dag begon met een ingrijpende muzikale voorstelling waarin Mandy Sleijpen haar persoonlijke perspectief als slachtoffer van seksueel misbruik deelde. Ze sprak over het effect van victimblaming, het traumaverwerkingsproces en haar inzet met haar stichting ‘Wij Zijn M’ om het taboe rond dit thema te doorbreken.

 

Durf te zien! Dat is de boodschap die in veel situaties van toepassing is, maar ook geldt voor de danssector, zoals benadrukt tijdens de opening van het plenaire programma door de Alliantie Dans Veilig. Mette Raaphorst nam vervolgens het podium om te vertellen over de rol van vertrouwenspersonen in de culturele sector en hoe MORES als vangnet fungeert voor iedereen die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag.

 

Vervolgens splitsten we ons op in workshops:

  • Omstanderstraining door Genesis Yagual van Fairspace
  • Juridisch advies door Rosalie Tamminga
  • Geweldloze communicatie door Suzan Tolsma
  • De onderstroom door Margriet Dantuma

 

’s Middags gingen de panelleden van het rondetafelgesprek met de deelnemers in de zaal dieper in op de uitdagingen en de noodzaak van blijvende veranderingen om de danssector zowel voor de huidige als toekomstige generaties sociaal veilig te maken.

 

Vervolgens gingen de leden van de expertgroepen in verschillende bijeenkomsten aan de slag om een start te maken aan concrete actiepunten. De dag werd afgesloten met een netwerkmoment, waar nieuwe contacten werden gelegd en we gezamenlijk terugblikten op de kennisdag.

Lees voor meer informatie over het programma en de besproken onderwerpen het naslagwerk.

Bekijk voor een visuele sfeerimpressie de aftermovie.

Onze dank gaat uit naar alle sprekers, deelnemers en betrokken organisaties voor het creëren van een veilige omgeving en jullie waardevolle bijdragen aan een open dialoog.