Alliantie Dans Veilig aanwezig bij sportdebat

 

Gisteren waren we aanwezig bij het sportdebat in de Tweede Kamer. Demissionair minister Conny Helder gaf de kamerleden hierbij een update over de voortgang van de aanbevelingen uit het onderzoek Schaduwdansen en over de invoering van een onafhankelijk integriteitscentrum.

Een sociaal veilige danssector stond tijdens dit sportdebat op de agenda. Zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn actief betrokken bij dit onderwerp en hebben contact met klokkenluiders en dansers uit de sector. 

Demissionair minister Conny Helder, stond stil bij de boodschap die door de partners van de Alliantie Dans Veilig is uitgebracht en oproept tot een sociaal veilige danssector. De video, tot stand gekomen in samenwerking met slachtoffers en dansers uit diverse stijlen in onze sector, is bedoeld om erkenning te verspreiden naar iedereen die te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag op of naast de dansvloer.  

De minister wijst erop dat de eerste reacties vanuit de dansers uit de sector aansluiten op deze boodschap en dat de video positief ontvangen is. Ook benadrukt zij dat de boodschap zorgvuldig is geformuleerd na gesprekken met slachtoffers. Zij prijst iedereen die zo dapper is geweest om melding te doen en roept iedereen die te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag de code of silence te doorbreken door naar voren te stappen. 

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is een onafhankelijk advies- en meldpunt voor iedereen binnen de danssport. Dansers en betrokkenen binnen de kunst, cultuur, en het dansvakonderwijs kunnen terecht bij Stichting MORES. Iedereen die te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of misbruik kan bij een van deze advies- en meldpunten terecht.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een onafhankelijk integriteitscentrum voor de sport. Vanwege zorgvuldigheid, wet- en regelgeving, en de afstemming van taken en verantwoordelijkheden, vergt het enige tijd voordat dit formeel is ingericht. Eind maart zal er een schriftelijke update worden verstrekt over deze ontwikkelingen.

De minister ging ook in op de voortgang van de aanbevelingen uit het onderzoek Schaduwdansen. Het versnipperde danslandschap heeft zich verenigd binnen de Alliantie Dans Veilig, waarbij bijna alle partijen uit de danssector betrokken zijn of inmiddels zijn aangesloten. De aangesloten partijen werken gezamenlijk aan de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport ‘Schaduwdansen’.

De komende periode zal de ethische commissie worden aangesteld, waarna deze zich zal richten op de selectie van de leden van de opvolgingscommissie. 

 

Voor uitgebreide informatie over sociale veiligheid binnen de danssector, bezoek www.dansveilig.nl of volg ons via onze sociale mediakanalen.