10-06-2024 – Bijeenkomst: buiten de kaders, binnen de grenzen