03-06-2024 – Training “ongewenste omgangsvormen aanpakken” (gevorderden / enige voorkennis)